MicoDur det dimensjonsstabile næringsgulvet.

MicoDur er et mineralgulv med unike og spennende tekniske egenskaper.

Micodur kan installeres i uante lengder, i tilstøtende rom uten bruk av ekspansjonsprofiler/ terskler. Gulvet kan ligge under tunge innredninger og skillevegger. Utvider seg ikke, krymper ikke.

Gulvet er tilpasset offentlig bruk med svært høy trafikk, klasse 33 og er selvsagt anti-statisk.

Sklisikkert og blir overhodet ikke påvirket av vannsøl.

LAGERVARER

Treformat: 1.235 x 205 mm

Artikkel: 201016
OLIVE OAK

Artikkel: 200754
SIERRA OAK

Sten format: 920 x 460 mm

Artikkel: 201223
STONE RETRO

Artikkel: 201236
STONE ORNAMENT

Artikkel: 201321
FUST STONE

Artikkel: 201300
STONE LIGHT

Artikkel: 201299
GREY TERAZZO

Artikkel: 201233
CEMENT IRON

Artikkel: 221027
FERRO CONCRETE

Artikkel: 201231
BETON WHITE

BESTILLINGSVARER

Treformat: 1.235 x 205 mm

Artikkel: 201405
OAK COMO NATURAL

Artikkel: 201407
OAK COMO LIGHT

Artikkel: 201421
OAK COMO WHITE

Artikkel: 201226
OAK VITAL

Artikkel: 201225
OAK LIGHT

Artikkel: 201024
GOLDEN OAK

Artikkel: 200970
STEEL OAK

Artikkel: 200611
CRAGGY OAK

Artikkel: 200609
CREME OAK

Artikkel: 01406
OAK COMO GREY

Sten format: 920 x 460 mm

Artikkel: 201233
IRON CONCRETE

Artikkel: 201021
WHITE CONCRETE

Artikkel: 201023
ECO CONCRETE

Artikkel: 201018
TERRA CONCRETE

Artikkel: 201019
CHROME CONCRETE

Artikkel: 201309
STONE BROWN

Artikkel: 201298
STONE BEIGE

Artikkel: 201312
STONE BLACK

Artikkel: 201310
LIGHT TERAZZO

Artikkel: 221059
PORTO BRANCO

Artikkel: 201020
SILVER CONCRETE

SKAP DYNAMIKK MED UNIKE GULV ALLE VIL HA

OLIVE OAK

Artikkel: 201016

SIERRA OAK

Artikkel: 200754

STONE RETRO

Artikkel: 201223

STONE ORNAMENT

Artikkel: 201236

FUST STONE

Artikkel: 201321

STONE LIGHT

Artikkel: 201300

GREY TERAZZO

Artikkel: 201299

CEMENT IRON

Artikkel: 201233

FERRO CONCRETE

Artikkel: 221027

BETON WHITE

Artikkel: 201231

OAK COMO NATURAL

Artikkel: 201405

OAK COMO LIGHT

Artikkel: 201407

OAK COMO WHITE

Artikkel: 201421

OAK VITAL

Artikkel: 201226

OAK LIGHT

Artikkel: 201225

GOLDEN OAK

Artikkel: 201024

STEEL OAK

Artikkel: 200970

CRAGGY OAK

Artikkel: 200611

CREME OAK

Artikkel: 200609

OAK COMO GREY

Artikkel: 01406

IRON CONCRETE

Artikkel: 201233

WHITE CONCRETE

Artikkel: 201021

ECO CONCRETE

Artikkel: 201023

TERRA CONCRETE

Artikkel: 201018

CHROME CONCRETE

Artikkel: 201019

STONE BROWN

Artikkel: 201309

STONE BEIGE

Artikkel: 201298

STONE BLACK

Artikkel: 201312

LIGHT TERAZZO

Artikkel: 201310

PORTO BRANCO

Artikkel: 221059

SILVER CONCRETE

Artikkel: 201020